SPOR – Norsk Arkitektur 2005–2010

Utstillingen SPOR er produsert av Nasjonalmuseet. Åpning: lørdag 7. desember 2013 kl. 13.00 Utstillingen presenterer ny norsk arkitektur. Den formidler kvaliteter i enkeltverk og peker på utviklingstrekk med samfunnsmessig betydning. Utvalget spenner fra den lille rasteplassen og private boliger, via komplekse byggeoppgaver og infrastruktur, til de siste års store bytransformasjoner. Se mer på Nasjonalmuseets websider  Nasjonalmuseet.no «SPOR – […]