SPOR – Norsk Arkitektur 2005–2010

spor

Utstillingen SPOR er produsert av Nasjonalmuseet.

Åpning: lørdag 7. desember 2013 kl. 13.00

Utstillingen presenterer ny norsk arkitektur. Den formidler kvaliteter i enkeltverk og peker på utviklingstrekk med samfunnsmessig betydning. Utvalget spenner fra den lille rasteplassen og private boliger, via komplekse byggeoppgaver og infrastruktur, til de siste års store bytransformasjoner. Se mer på Nasjonalmuseets websider  Nasjonalmuseet.no

«SPOR – Norwegian  Architecture 2005-2010

The exhibition presents Norwegian contemporary architecture trough the individual works of selected architects and points to trends and works of architectural importance. The selection ranges from the small picnic areas and private housing, through complex building projects and infrastructure, to larger urban transformations. Using various forms of presentation and new media the exhibition conveys a complex picture of Norwegian architecture, realized in the last five years in Norway and abroad. “Spor” is the seventh in a series of exhibitions of contemporary Norwegian architecture from 1968 and today.»

Tidsrom: 7.12.2013 – 25.01.2014

Åpent: tirsdag – søndag, kl. 12.00 – 16.00 i hele perioden

Sted: Vitensenteret, Brennerigata 1, Gjøvik

Omvisning kl. 12.30 og 14.30 eller etter avtale.

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.