Årsberetning for 2010

I årsberetningen for 2010 kommer det frem at aktiviteten i 2010 har vært høy og preget av mange oppgaver litt utover det ordinære. Den viktigste årsakene til dette var at foreningen i januar 2010 ble tildelt oppdraget med å arrangere Kunstfestivalen 2011 for Norske Kunstforeninger. Kunstfestivalen holdes annethvert år i forbindelse med årsmøtet i Norske Kunstforeninger.

En annen viktig årsak til den høye aktiviteten var gjennomføringen av foreningens andre juryerte høstutstilling, et krevende  prosjekt med stor og konsentrert arbeidsinnsats. Videre krevde de forberedende arbeidene med det regionale seminaret også mye arbeid, selv om det til syvende og sist ikke ble gjennomført.

Her er Gjøvik Kunstforenings årsberetning for 2010.

Sorry, the comment form is closed at this time.