Om oss

Gjøvik Kunstforening ble stiftet i 1944. Formålet er bl.a å fremme interesse for kunst i Gjøvik og Omland.

Fra 1962 fikk foreningens virksomhet nær tilknytning til Gjøvik Gård. De fleste utstillinger og sammenkomster holdes i Drengestua på Gjøvik Gård. Vanligvis arrangerer foreningen fire utstillinger per år.

Kunstforeningen har gjennom årenes løp kjøpt inn ca. 180 bilder. 55 av bildene er for tiden leid ut til skoler, institusjoner og bedrifter.

Foreningen har i de siste årene hatt ca. 100 medlemmer. Aktivitetene ledes av styret, kunstnerisk utvalg og arrangementskomiteen.

Gjøvik Kunstforening fikk Gjøvik Kommunes kulturpris i 1994

Leder
Elisabeth Fraas, elisabethfraas@gmail.com, tlf: 99695280

Kasserer
Elin Helene Vaag, gjovik.kunstforening@gmail.com, tlf: 91337863