1814 og kunsten i Norge

1814 og kunsten i Norge. Dilettantisme eller gryende storhet?

Åpent foredrag av kunsthistoriker Jan Kokkin: Onsdag 9. april kl 19.00

Sted: Gjøvik bibliotek

Arrangør: Gjøvik Kunstforening


Hvordan maktet den unge nasjonen Norge å stable på beina et eget kunstliv i de økonomisk trange tidene etter unionsoppløsningen med Danmark i 1814? Hvordan overlevde kunstnerne i et slikt fattigslig miljø? Hvem var de kulturelle fanebærerne som dannet de første norske kunstinstitusjonene? Var den norske kunsten fortsatt dansk selv etter unionsoppløsningen?

 

Tags: , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.